Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Het Tweedeleven.nl (hierna genoemd "de verkoper") bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Het Tweedeleven.nl. Dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Overeenkomst

Wanneer de koper aan de verkoper de opdracht geeft (mondeling, schriftelijk, telefonisch of via e-mail) om een of meerdere producten te leveren, gaan zij een overeenkomst aan die wettelijk bindend is, te weten "koop op afstand". Koop op afstand is volgens de wet een aankoop waarbij de koper en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Deze overeenkomst gaat in op het moment dat u als koper van de verkoper een ontvangstbevestiging van de aankoop heeft ontvangen.

Levering

 1. De verkoper draagt zorg voor een gedegen aflevering van de bestelde producten. Levering geschied onder voorbehoud van beschikbaarheid. Producten kunnen tijdelijk niet leverbaar zijn vanwege het 2e hands karakter. Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de verzendkosten. Levering geschiedt via Post, DHL of bPost.
 2. Producten die besteld zijn worden 10 dagen gereserveerd voor de koper, mocht de koper binnen deze periode niet aan zijn verplichting hebben voldaan, dan worden de producten opnieuw te koop aangeboden.
 3. Alle gekochte producten zijn vanaf de totstandkoming der overeenkomst voor rekening en risico van de koper.
 4. Indien de koper aan verkoper nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen terzake leveranties van verkoper aan koper nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is verkoper gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van openstaande facturen is de verkoper gerechtigd de gekochte producten onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding.
 6. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij anders overeengekomen.
 7. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van verkoper, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.
 8. Koper heeft de bedenktijd en het recht om binnen 14 dagen de artikelen terug te sturen. Retour kosten zijn voor rekening van de koper.
 9. Levertijd is 2 tot 3 werkdagen.

Risico

 1. Alle gekochte producten zijn vanaf de totstandkoming der overeenkomst voor rekening en risico van koper.
 2. Producten worden vervoerd voor risico van koper tenzij anders overeengekomen.
 3. Behoudens andersluidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van de koper op het laatst bekende adres.

 


Cookies

Om onze website functioneel te maken gebruiken we cookies. Ook gebruiken we Google Analytics om te analyseren hoe onze site wordt gebruikt.
Bij het gebruikmaken van deze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Bekijk onze privacy policy